Phòng đôi 2 giường - Hướng vườn/ Hướng núi (Double room with 2 beds - Garden/ Mountain view)

850 VND

Other Rooms

Cho thuê Văn phòng làm việc

Cho thuê Văn phòng làm việc

Giá: 15.000.000 VND/Tháng

Phòng đôi 1 giường nhỏ

Phòng đôi 1 giường nhỏ

Giá: 400.000 VND/Đêm(night)

Phòng đôi 1 giường lớn

Phòng đôi 1 giường lớn

Giá: 600.000 VND/Đêm(night)

Phòng đôi 2 giường

Phòng đôi 2 giường

Giá: 800.000 VND/Đêm(night)

Phòng Karaoke

Phòng Karaoke

Giá: 250.000 VND/Hours

Bất động sản nổi bật
Tin Tức nổi bật
Video - Clips