TRẮC ĐỊA - ĐỊA HÌNH - ĐỊA CHÍNH - MÔI TRƯỜNG

CHỨC NĂNG CHÍNH:
 

Đo đạc lập bản đồ Địa hình - Địa chính - Quy hoạch SDĐ - Chuyên đề - Môi trường -       Gis...

* Trắc địa công trình xây dựng, Biển;
* Trích đo địa chính phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ, quyền SHN và tài sản gắn liền với đất;
* Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp;
* Thi công xây dựng nhà phố biệt thự;
* Tư vấn môi giới, Kinh doanh Bất động sản; 
Lập dự toán công trình;
* Khoan thăm dò địa chất - Nguồn nước;
* Cho thuê máy đo đạc, xây dựng các loại...

 

 

 

Bất động sản nổi bật
Tin Tức nổi bật
Video - Clips