Đo Đạc Địa Chính

Đo đạc địa chính là một trong những lĩnh vực quan trọng của công tác xây dựng,  quản lý địa chính đồng thời việc này cũng quyết định trực tiếp đến lợi ích của người sở hữu đất.  Chính vì vậy mà bất kỳ thửa đất nào muốn hợp thức hóa cũng cần phải đo đạc để xác định chính xác vị trí cũng như diện tích của chúng.

đo đạc diện tích đất, dịch vụ đo đạc, diện tích đất, đơn vị đo
 

Hiện nay công tác đo đạc được thực hiện bởi các cơ quan có thẩm quyền tại phường, quận hoặc các công ty có giấy phép đo đạc do cục đo đạc bản đồ cấp. Việc đo đạc này là công tác bắt buộc đối với công tác cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho thửa đất, hoặc xây dựng bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu.

Tìm hiểu khái niệm đo đạc địa chính

Đo đạc địa chính là xác định ranh giới, mốc giới và diện tích của  các lô/ thửa đất trên thực địa. Sau đó thể hiện chính xác lên bản đồ nhằm phục vụ cho công tác quản lý đất đai, cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất.

Đây là hoạt động cũng giúp phục vụ nhu cầu mua bán, thu thuế sử dụng đất, thuế chuyển nhượng, thuế chuyển mục đích sử dụng…

Đo đạc địa chính bao gồm

Đo đạc địa chính bao gồm đo đạc chỉnh lý, bổ sung, đo vẽ lại bản đồ địa chính và trích đo thửa đất địa chính.

Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính: được thực hiện dựa trên cơ sở là các thay đổi về ranh giới thửa đất, diện tích thửa đất, mục đích sử dụng đất. Những thay đổi về mốc giới, đường địa giới hành chính trên bản đồ cũng cần đo đạc lại để chỉnh lý (như sát nhập hay chia tách xã – huyện – tỉnh).

Việc đo đạc này cũng để tạo mốc tọa độ, mốc quy hoạch, hành lang an toàn công trình trên bản đồ được chỉnh lý, bổ sung trong trường hợp mốc giới được cắm trên thực địa và có thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Khảo sát địa chất, hồ sơ khảo sát địa chất, khảo sát địa chất công trình, quy trình khảo sát địa chất, Công ty Phúc Gia
 

Đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính: việc này được thực hiện đối với đơn vị hành chính cấp xã đã có bản đồ địa chính nhưng chưa đo vẽ khép kín đơn vị hành chính, kể cả khu vực đã đo vẽ khoanh bao trên bản đồ địa chính nhưng chưa đo vẽ chi tiết đến từng thửa đất.

Đo vẽ lại bản đồ địa chính: được thực hiện đối với các khu vực chưa có bản đồ địa chính chính quy hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng có biến động.

Trích đo thửa đất địa chính: Là việc đo đạc địa chính riêng với từng thửa đất tại những nơi chưa có bản đồ địa chính để  phục vụ yêu cầu quản lý đất đai.

Bạn muốn tìm hiểu thêm về đo đạc địa chính, liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, cập nhật thông tin sản phẩm mới nhất.

 

Các tin khác

Bất động sản nổi bật
Tin Tức nổi bật
Video - Clips